Palvelut-Tyonohjaus

Työryhmien ja tiimien Virkistävässä työnohjauksessa opit erilaisten luovien menetelmien avulla lisäämään itsetuntemusta.

Työnohjauksessa opitaan myös käsittelemään vaikeita ja haastavia tilanteita ja tunteita. Opit vähentämään stressiä ja löydät uusia reittejä työntekoon. Työnohjaus toteutetaan yhteistoiminnallisesti työryhmille ja tiimeille.

Tässä työnohjauksessa voit tutkia oman itsesi eri puolia, ja pääset tutustumaan eri rooleihin, joita käytät elämässäsi. Työnohjauksen tavoite on lisätä itsetuntemusta, oppia käsittelemään vaikeita ja hankalia tunteita ja oppia toimimaan uudella tavalla vuorovaikutustilanteissa. Opit samalla hyödyntämään omia sekä työpaikan vahvuuksia. Tavoitteena on lisätä työpaikan yhteistoiminnallisuutta ja saada uusia, raikkaita menetelmiä työssä jaksamisen tueksi. Tutustut työyhteisösi ihmisiin ja opit nauttimaan työstäsi!

Innostu ja ota yhteyttä!

Loistavat Kehittämispäivät

Rakennamme räätälöityjä työhyvinvoinnin kehittämispäiviä työyhteisöille, organisaatioille ja tiimeille ratkaisukeskeisestä näkökulmasta.

Tarjoamme tarpeisiinne innostavan ja uudenlaisen kehittämispäivän, jonka tarkoituksena on lisätä työpaikan yhteishenkeä sekä parantaa vuorovaikutusta ja vaikuttaa positiivisen työilmapiirin syntyyn.

 • Sopii työyhteisöille, verkostoille, tiimeille ja esimiehille
 • Kesto yksi päivä + kaksi seurantatapaamista
 • Ensimmäisenä koulutuspäivänä luodaan yhteiset tavoitteet ja seurantapäivinä arvioidaan tavoitteissa edistymistä.

Kehittämispäivän avulla:

 • Parannetaan työpaikan yhteistyötä ja raikastetaan ilmapiiriä
 • Esimies oppii positiivisen johtamisen taitoja
 • Opitaan etsimään uusia ratkaisuja
 • Löydetään keinoja yhteisille tavoitteille
 • Opitaan vähentämään stressiä
 • Lisätään itsetuntemusta
 • Parannetaan vuorovaikutuksen laatua ja opitaan arvostavaa toisen kohtaamista
 • Voimavaraistetaan vahvuuksia
 • Innostutaan yhdessä
 • Inspiroidutaan luovuudesta
 • Löydetään työn ilo

Toteutus:

 • Kehittämispäivät toteutetaan yhdistämällä ratkaisukeskeinen näkökulma ja erilaiset toiminnalliset harjoitukset.
 • Kehittämispäivät voidaan toteuttaa erilaisissa oppimisympäristöissä.
 • Kouluttajina toimii vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti Sarianna Virpikari ja muut alan asiantuntijat.

Konsultointi

Konsultaatiotilanteissa ryhmän tai työyhteisön kaikkia jäseniä tuetaan kunkin omien voimavarojen ja oman osaamisen käyttöönotossa. Konsultaatiotilanteessa tuetaan myös johtajuuden käyttöönotossa erilaisissa työn ja työyhteisön muutos- ja kehitysvaiheissa. Tavoitteena on työyhteisön ja yksittäisten työntekijöiden voimavaraistuminen mahdollistamalla vaihtoehtoisten näkökulmien ja toimintatapojen tarkastelu.

Konsultaation avulla rakennetaan parempaa, toimivampaa ja tuloksekkaampaa työelämää. Yhteistyökumppaneita ovat johtoryhmät, esimiehet, työyhteisöt sekä asiantuntijat. Vuorovaikutuksessa syntyvät yhteistä tulevaisuutta rakentavat ajatukset ja ideat.

Valmennus

Valmennus toimintana tukee yksittäistä ihmistä tämänhetkisessä elämäntilanteessa ja/tai työssä: esimerkiksi opiskelu- tai uravalinnassa, siirryttäessä eläkkeelle, omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamisessa ja henkilökohtaisten tavoitteiden selkiyttämisessä. Tiimivalmennuksessa eri alojen ammattilaiset toimivat kukin oman osaamisensa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiimivalmennuksen tarkoitus on tukea tiimin yhteistyötä, vuorovaikutusta, tavoitteellista työskentelyä ja/tai ongelmanratkaisutaitoja.

Palvelumme

Ota yhteyttä

[contact-form-7 id=”9″]