Työnohjaus

Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä

Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä, joka sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Sen avulla voidaan selkiyttää koko organisaation yhteisiä tavoitteita sekä tehtäviä ja rooleja yksilö- ja ryhmätasolla.

Työnohjauksen avulla saavutettavia hyötyjä ovat muun muassa:

  • Työnteon sujuvoituminen ja työtehtävien kirkastuminen
  • Ratkaisukeskeisen ajattelun kehittyminen
  • Muutoskyvyn ja oppimisen lisääntyminen
  • Johtamisen ja yhteistyön kehittyminen
  • Työyhteisön ilmapiirin paraneminen ja poissaolojen vähentyminen

Työnohjaus on aina luottamuksellista ja sitä voidaan hyödyntää kaikilla toimialoilla työntekijän ammatista tai tehtävästä riippumatta. Sitä käytetään laajasti niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannella sektorillakin.

Työnohjaus on oppimisprosessi, joka vaatii toteutuakseen useamman tapaamiskerran ja siksi siihen on hyvä varata riittävästi aikaa. Tapaamiset voivat esimerkiksi olla 45 min –1,5 tuntia kerrallaan 2–4 viikon välein. Ryhmätyönohjauksessa ryhmän ihannekoko on 3–6 henkilöä. Yhteisötyönohjaukseen osallistuu koko työyhteisö, myös esihenkilö.

Aluksi työnohjaukselle määritellään yhdessä koko yhteisön toimintaa tukeva tavoite. Seuraavilla tapaamiskerroilla keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista sekä jäsennetään eri näkökulmia koulutetun ohjaajan avulla. Lopuksi tavoitteena on yhdessä etsiä ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi.

Lisätietoja työnohjauksesta löydät Suomen työnohjaajat ry:n sivuilta.

 

Kiitos aivan loistavasta opintokokonaisuudesta. Se on antanut niin paljon minulle kaikissa rooleissa; äitinä, tyttärenä ja opettajana.

Koulutus oli hyvin järjestetty ja sisälsi paljon tietoa. Erityiskiitos Sariannalle! Mahtava opettaja!

 

Sisältö oli hyvää, informoivaa ja Sariannan ammattitaito näkyi hyvin. Kaikkinensa hyvä opintojakso.

 

Opinnot kattoivat laajan alueen ja antoivat apukeinoja työhön ja jatko-opiskeluun. Opetus oli laadukasta ja opiskelu joustavaa. Olen todella tyytyväinen kokonaisuuteen. Kiitos.

 

Sarianna on hyvä ja ammattitaitoinen opettaja ja ryhmähenki oli loistava.

 

Kiitos todella antoisasta koulutuksesta!

 

Kiitos monipuolisista luentomateriaaleista sekä ylipäätänsä tästä valmentavasta koulutuksesta! Tästä on ilo jatkaa eteenpäin.

 

Kiitos vielä inspiroivasta koulutuksesta!

Ota yhteyttä

14 + 7 =