InSentio Solutions Oy

Sarianna Virpikari

Olen terveystieteiden maisteri, psykiatrian sairaanhoitaja (YAMK), seksuaalineuvoja, ammatillinen opettaja ja työnohjaaja (STOry).

Koulutustaustani on vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja kognitiivinen erityistason terapia. Toimin Kelan palveluntuottajana ja olen laillistettu Valviran hyväksymä psykoterapeutti.

Olen erikoistunut erilaisten syömishäiriöiden hoitoon, mistä minulla on laaja-alainen kokemus. Toteutan myös koulutuksia ja työnohjauksia syömishäiriöihin liittyvissä kysymyksissä. Olen ollut mukana kehittämässä syömishäiriöhoidon malleja ja uusia toimintatapoja eri sektoreilla.

Psykoterapiatyön lisäksi toimin psykoterapiakouluttajana. Koulutan psykoterapeutiksi opiskelevia, psykoterapeuttisia valmiuksia ja ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa. Teen myös ratkaisukeskeiseen johtamiseen ja valmennukseen liittyviä koulutuksia, syömishäiriökoulutuksia sekä muita mielenterveystyöhön liittyviä koulutuksia.

Lisäksi teen työnohjausta ja työhyvinvointiin liittyviä koulutuksia työyhteisöille.

Työssäni panostan asiakkaiden kohtaamiseen heidän omilla ehdoillaan ja heitä arvostaen. Sekä terapeutin että kouluttajan roolissa pidän tärkeänä hyvää vuorovaikutusta ja vahvaa ammattitaitoa.

Koulutuksissa apunani on joukko eri psykiatrian alojen ammattilaisia. Heidän esittelynsä löytyvät täältä.

Insentio Solutions oy yrittäjä Sarianna Virpikari

Vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Kognitiivinen erityistason psykoterapeutti

Kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja (STOry)

Psykiatrian erikoissairaanhoitaja ja seksuaalineuvoja

vuotta kokemusta kouluttajana

koulutuksista valmistunutta opiskelijaa

yhteistyö-organisaatiota ja -oppilaitosta

Erikoisosaaminen

Koulutukset

Tarjoamme korkealaatuisia ja hyvän vastaanoton saaneita ammatillisia täydennyskoulutuksia eri alojen ammattilaisille. 

Työnohjaus

Työnohjauksella voidaan selkiyttää koko työyhteisön tai organisaation yhteisiä tavoitteita sekä tehtäviä ja rooleja yksilö- ja ryhmätasolla.

Psykoterapia

Psykoterapian tavoitteena on tukea psyykkistä kasvua, lievittää psyykkistä kärsimystä sekä lisätä asiakkaan valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan.

Syömishäiriöt

Kognitiivinen terapia on tehokkain hoitomuoto syömishäiriöiden hoidossa. Tavoitteena on katkaista sairautta ylläpitäviä negatiivisia toimintamalleja.

Webinaarit

Eri aihepiireihin räätälöidyt webinaarimme ovat suosittu ja kustannustehokas tapa oppia uutta vaivattomasti omien työpöytien äärestä.

EMDR

EMDR eli silmänliiketerapia pyrkii vähentämään ahdistusta sekä vahvistamaan traumaattiseen tapahtumaan liittyviä kognitioita.