Psykoterapia

Insentio Solutions oy:n palveluihin kuuluu psykoterapiapalvelut.

***Huom! Emme ota toistaiseksi uusia terapia-asiakkaita.***

Meistä jokainen kokee välillä ahdistuneisuutta, jaksamattomuutta ja riittämättömyyden tunteita. Elämässä tulee vastaan pettymyksiä, joista on vaikea päästä ylitse ja ihmissuhteet eivät välttämättä suju ongelmitta.

Ongelmien syyt ovat yksilöllisiä, mutta ne on aina tärkeää hoitaa. Jokainen meistä on arvokas ja jokaisella on oikeus saada hädän hetkellä tukea. Psykoterapia voi olla tuki ja turva silloin, kun omat voimat eivät riitä. Tapaamiset terapeutin kanssa tuovat turvallisuutta vaikeassa elämäntilanteessa ja antavat mahdollisuuden uuteen tulevaisuuteen.

Terapiaan voi hakeutua itsenäisesti, jos tarvitsee nopeaa kriisiapua. Terapiaan voi tulla yksilönä, parina tai perheenä. Jos taas kyseessä on pitkäkestoinen terapia, kirjoittaa psykiatri sen tarpeesta ensin B-lääkärilausunnon. Lisäksi tämä edellyttää kolmen kuukauden aiempaa hoitojaksoa, joka asiakkaan täytyy maksaa itse. Sen jälkeen Kela voi myöntää oikeuden terapiaan.

Mitä psykoterapialta voi odottaa?

Psykoterapia on itseensä tutustumista. Sen tavoitteena on tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä, lievittää psyykkistä kärsimystä sekä lisätä asiakkaan valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan. Lisäksi elämässä läsnä olevat stressi- ja kuormittavuustekijät helpottuvat terapeuttisten keskusteluiden myötä.

Tyypillisiä psykoterapiassa hoidettavia ongelmia ovat masennus, erilaiset ahdistuneisuushäiriöt, pakko-oireet ja pakkoajatukset, ihmissuhdeongelmat, traumat, pelot, syömishäiriöt, riippuvuudet ja persoonallisuushäiriöt. Yleisimmin nämä ilmenevät erilaisina psyykkisinä oireina, mutta ne voivat saada myös kehollisia, sosiaalisia ja vuorovaikutuksellisia ilmenemismuotoja.

Psykoterapia on asiakkaan ja terapeutin välistä vuorovaikutuksellista keskustelua ja siinä voi olla käytössä myös toiminnallisia menetelmiä. Psykoterapian tavoitteena on pysyvä muutos ja siksi terapia voi kestää muutamasta käyntikerrasta useampaan vuoteen. Terapian työote on asiakasta arvostavaa: uskomme asiakkaan ainutlaatuisuuteen ihmisenä.

Lue aiheesta lisää:

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Kognitiivinen terapia

 

Kiitos aivan loistavasta opintokokonaisuudesta. Se on antanut niin paljon minulle kaikissa rooleissa; äitinä, tyttärenä ja opettajana.

Koulutus oli hyvin järjestetty ja sisälsi paljon tietoa. Erityiskiitos Sariannalle! Mahtava opettaja!

 

Sisältö oli hyvää, informoivaa ja Sariannan ammattitaito näkyi hyvin. Kaikkinensa hyvä opintojakso.

 

Opinnot kattoivat laajan alueen ja antoivat apukeinoja työhön ja jatko-opiskeluun. Opetus oli laadukasta ja opiskelu joustavaa. Olen todella tyytyväinen kokonaisuuteen. Kiitos.

 

Sarianna on hyvä ja ammattitaitoinen opettaja ja ryhmähenki oli loistava.

 

Kiitos todella antoisasta koulutuksesta!

 

Kiitos monipuolisista luentomateriaaleista sekä ylipäätänsä tästä valmentavasta koulutuksesta! Tästä on ilo jatkaa eteenpäin.

 

Kiitos vielä inspiroivasta koulutuksesta!

Ota yhteyttä

8 + 9 =