Ratkaisukeskeinen psykoterapia

kesä 9, 2016

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on hoitomenetelmä, joka tukee ja auttaa asiakasta eteenpäin elämän hankaluuksissa, muutos- ja kriisitilanteissa. Terapiaan voi tulla yksilönä, parina tai perheenä. Ratkaisukeskeinen terapia on tuloksellinen ja tutkittu menetelmä. Tutkimustulokset kertovat, että ratkaisukeskeinen psykoterapia saa aikaan muutosta ja helpotusta tilanteeseen nopeasti.

Ratkaisukeskeisellä psykoterapialla tarkoitetaan luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Asiakkaan omilla toiveilla, tavoitteilla ja ideoilla on suuri merkitys terapiassa. Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti työskentelee asiakkaan arvomaailman mukaisesti.

Terapeutin rooli on aktiivinen: hän kuuntelee ja auttaa hahmottamaan mahdollisia uusia suuntia. Keskusteluissa ei korosteta ongelmia tai mahdollista sairautta vaan etsitään tapoja päästä kohti parempaa elämää – sellaista, mikä on hyvää ja tärkeää asiakkaalle itselleen. Olennaista terapiassa on myönteinen tulevaisuus ja tavoitteet. Ongelmien sijaan siinä etsitään ratkaisuja.

Ajallisesti terapia voi olla pitkä- tai lyhytkestoista.

Tyypillisiä piirteitä ratkaisukeskeiselle terapialle on ratkaisujen etsiminen, tulevaisuusorientaatio, edistyksen huomioiminen, voimavaraistaminen, uusien näkökulmien etsiminen, ansionjakaminen, luovuus ja selkeät yhteiset tavoitteet työskentelylle. Terapiassa pyritään hyödyntämään jo käytössä olevia voimavaroja, vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Tästä syystä sitä voidaan kutsua myös voimavarakeskeiseksi terapiaksi.

Muut artikkelit

Avoin kirje kansanedustajille

Avoin kirje kansanedustajille

Arvoisa kansanedustaja, Haluan tuoda huomionne tärkeään aiheeseen, joka voisi merkittävästi edistää mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja tehokkuutta. Kansanedustaja Laura Huhtasaari on jättänyt toimenpidealoitteen, jossa ehdotetaan lyhytterapian hyödyntämistä...

Uuden puheenjohtajan tervehdys

Uuden puheenjohtajan tervehdys

Hyvät hallituksen jäsenet ja yhdistyksen toimijat, Olen suuresti kiitollinen ja innostunut ottaessani vastaan Ratkes ry:n hallituksen puheenjohtajan tehtävät. Heti tähän alkuun haluan kuitenkin vielä antaa erityiskiitoksen väistyvälle puheenjohtajallemme, Timo...

Positiivinen kehosuhde on avain kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Positiivinen kehosuhde on avain kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Huhtikuun 7. päivänä vietetään Maailman terveyspäivää teemalla ”minun terveyteni, minun oikeuteni”. On hyvä muistaa, että terveys kattaa sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin, ja positiivinen suhde omaan kehoon on osa kokonaisvaltaista terveyttä, kirjoittaa...