Ratkaisukeskeinen psykoterapia

kesä 9, 2016

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on hoitomenetelmä, joka tukee ja auttaa asiakasta eteenpäin elämän hankaluuksissa, muutos- ja kriisitilanteissa. Terapiaan voi tulla yksilönä, parina tai perheenä. Ratkaisukeskeinen terapia on tuloksellinen ja tutkittu menetelmä. Tutkimustulokset kertovat, että ratkaisukeskeinen psykoterapia saa aikaan muutosta ja helpotusta tilanteeseen nopeasti.

Ratkaisukeskeisellä psykoterapialla tarkoitetaan luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Asiakkaan omilla toiveilla, tavoitteilla ja ideoilla on suuri merkitys terapiassa. Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti työskentelee asiakkaan arvomaailman mukaisesti.

Terapeutin rooli on aktiivinen: hän kuuntelee ja auttaa hahmottamaan mahdollisia uusia suuntia. Keskusteluissa ei korosteta ongelmia tai mahdollista sairautta vaan etsitään tapoja päästä kohti parempaa elämää – sellaista, mikä on hyvää ja tärkeää asiakkaalle itselleen. Olennaista terapiassa on myönteinen tulevaisuus ja tavoitteet. Ongelmien sijaan siinä etsitään ratkaisuja.

Ajallisesti terapia voi olla pitkä- tai lyhytkestoista.

Tyypillisiä piirteitä ratkaisukeskeiselle terapialle on ratkaisujen etsiminen, tulevaisuusorientaatio, edistyksen huomioiminen, voimavaraistaminen, uusien näkökulmien etsiminen, ansionjakaminen, luovuus ja selkeät yhteiset tavoitteet työskentelylle. Terapiassa pyritään hyödyntämään jo käytössä olevia voimavaroja, vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Tästä syystä sitä voidaan kutsua myös voimavarakeskeiseksi terapiaksi.

Muut artikkelit

Positiivinen kehosuhde on avain kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Positiivinen kehosuhde on avain kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Huhtikuun 7. päivänä vietetään Maailman terveyspäivää teemalla ”minun terveyteni, minun oikeuteni”. On hyvä muistaa, että terveys kattaa sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin, ja positiivinen suhde omaan kehoon on osa kokonaisvaltaista terveyttä, kirjoittaa...

Kognitiivinen terapia syömishäiriön hoidossa

Kognitiivinen terapia on todettu tehokkaimmaksi hoitomuodoksi syömishäiriöiden hoidossa. Terapian tavoitteena on tunnistaa ja katkaista sairautta ylläpitäviä negatiivisia noidankehiä, jotka koostuvat erilaisista uskomuksista, ajatuksista, tunteista ja...

Mikä on syömishäiriö ja miten siitä voi toipua?

Mikä on syömishäiriö ja miten siitä voi toipua?

Syömishäiriöt ovat psykosomaattisia kehon ja mielen sairauksia. Niiden taustalla on psyykkistä pahoinvointia, joka ilmenee häiriintyneenä syömiskäyttäytymisenä ja muutoksina sairastuneen fyysisessä tilassa. Käyttäytyminen on epänormaalia erityisesti suhteessa ruokaan,...

Mindfullness on tie tasapainoisempaan elämään

Mindfullness on tie tasapainoisempaan elämään

Käytän terapiassani myös mindfullness-harjoitteita. Niiden avulla pystyt poistamaan itseltäsi turhaa stressiä, kiirettä ja saat tilalle hyväksyvää, tietoista läsnäoloa sekä uuden tavan ajatella elämääsi. Hyväksyen itsesi koet vapauttavaa hyvänolon tunnetta....