Avoin kirje kansanedustajille

kesä 14, 2024

Arvoisa kansanedustaja,

Haluan tuoda huomionne tärkeään aiheeseen, joka voisi merkittävästi edistää mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja tehokkuutta.

Kansanedustaja Laura Huhtasaari on jättänyt toimenpidealoitteen, jossa ehdotetaan lyhytterapian hyödyntämistä tehokkaammin psykoterapiajonojen purkamisessa ja sen ulottamista Kelan korvausten piiriin. Ratkaisukeskeinen viitekehys, johon lyhytterapia perustuu, on osoittautunut tehokkaaksi ja taloudelliseksi hoitomuodoksi. Lyhytterapia keskittyy asiakkaan voimavaroihin ja ratkaisujen löytämiseen, mikä tekee siitä erittäin sopivan lievempien mielenterveysongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Lyhytterapia voisi lyhentää hoitojaksoja, purkaa pitkät psykoterapiajonot ja tarjota nopeampaa apua niitä tarvitseville. Tämä parantaisi mielenterveyspalveluiden saavutettavuutta ja vähentäisi terveydenhuollon kokonaiskustannuksia pitkällä aikavälillä.

Pyydän teitä harkitsemaan aloitteen tukemista ja edistämistä mahdollisuuksienne mukaan. Uskon, että tämän aloitteen hyväksyminen toisi merkittäviä parannuksia mielenterveyspalveluihin ja hyödyttäisi monia suomalaisia, jotka tällä hetkellä odottavat pääsyä terapiaan.

 

Tutkimustietoa lyhytterapian hyödyistä ja tehokkuudesta:

Tehokkuus nuorten masennuksen hoidossa

Tutkimuksessa, jossa analysoitiin ratkaisukeskeisen lyhytterapian (Solution-Focused Brief Therapy, SFBT) vaikutuksia nuorten masennukseen, havaittiin merkittäviä parannuksia osallistujien mielialassa. Tutkimuksessa 82 nuorta osallistui SFBT-ryhmään, ja heidän PHQ-9-masennuspisteensä laskivat merkittävästi hoitojakson aikana. SFBT-ryhmän masennuspisteet olivat selvästi alhaisemmat kuin kontrolliryhmän pisteet tietyissä arviointipisteissä, mikä osoittaa terapian tehokkuuden lyhyellä aikavälillä (Frontiers).

Yleinen tehokkuus ja käyttö eri ympäristöissä

Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa on tutkittu laajasti, ja sen on todettu olevan tehokas useissa erilaisissa ympäristöissä, mukaan lukien kouluissa ja kliinisissä olosuhteissa. Meta-analyysi, joka kattoi useita satunnaistettuja tutkimuksia, osoitti, että SFBT vähensi merkittävästi masennuksen, ahdistuksen ja käyttäytymishäiriöiden oireita. Lisäksi se paransi perheiden toimivuutta ja yleistä hyvinvointia (Oxford University Press).

Kustannustehokkuus ja hoidon saavutettavuus

Lyhytterapia on kustannustehokas vaihtoehto verrattuna pitkäkestoisiin terapioihin. Lyhyemmät hoitojaksot tarkoittavat vähemmän resursseja, mutta samalla korkeaa vaikuttavuutta. Tämä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon erityisesti silloin, kun pyritään vähentämään psykoterapiajonoja ja parantamaan hoitoon pääsyn nopeutta. Lisäksi lyhytterapian joustavuus mahdollistaa sen tarjoamisen laajasti erilaisissa ympäristöissä, mikä parantaa hoidon saavutettavuutta​ (Understood)​.

 

Ratkaisukeskeisen ja systemaattisen terapian integrointi osaksi Kelan tukemia hoitomuotoja voi merkittävästi tehostaa mielenterveyspalveluita Suomessa. Tämä auttaisi purkamaan pitkiä jonoja ja tarjoamaan tehokkaampaa tukea niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Ratkaisukeskeiset menetelmät ansaitsevat arvoisensa paikan Suomen mielenterveyspalveluissa

Kiitän teitä ajastanne ja toivon, että saamme tukenne tälle tärkeälle asialle. Mikäli aiheesta heräsi kysymyksiä, annan mielelläni lisätietoja.

 

Ystävällisin terveisin,

Sarianna Virpikari
Puheenjohtaja, Ratkes ry
sarianna.virpikari@insentiosolutions.fi
+358 400 781 520

 

Ratkes – ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys ry. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneen asiakastyön ja terapian tuntemusta ja arvostusta Suomessa.

 

Muut artikkelit

Uuden puheenjohtajan tervehdys

Uuden puheenjohtajan tervehdys

Hyvät hallituksen jäsenet ja yhdistyksen toimijat, Olen suuresti kiitollinen ja innostunut ottaessani vastaan Ratkes ry:n hallituksen puheenjohtajan tehtävät. Heti tähän alkuun haluan kuitenkin vielä antaa erityiskiitoksen väistyvälle puheenjohtajallemme, Timo...

Positiivinen kehosuhde on avain kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Positiivinen kehosuhde on avain kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Huhtikuun 7. päivänä vietetään Maailman terveyspäivää teemalla ”minun terveyteni, minun oikeuteni”. On hyvä muistaa, että terveys kattaa sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin, ja positiivinen suhde omaan kehoon on osa kokonaisvaltaista terveyttä, kirjoittaa...

Kognitiivinen terapia syömishäiriön hoidossa

Kognitiivinen terapia on todettu tehokkaimmaksi hoitomuodoksi syömishäiriöiden hoidossa. Terapian tavoitteena on tunnistaa ja katkaista sairautta ylläpitäviä negatiivisia noidankehiä, jotka koostuvat erilaisista uskomuksista, ajatuksista, tunteista ja...