Uuden puheenjohtajan tervehdys

touko 3, 2024

Hyvät hallituksen jäsenet ja yhdistyksen toimijat,

Olen suuresti kiitollinen ja innostunut ottaessani vastaan Ratkes ry:n hallituksen puheenjohtajan tehtävät.

Heti tähän alkuun haluan kuitenkin vielä antaa erityiskiitoksen väistyvälle puheenjohtajallemme, Timo Keistiselle. Timon puheenjohtajuuden aikana yhdistyksemme on saavuttanut merkittäviä edistysaskeleita, ja hänen omistautumisensa Ratkesin arvoille ja tavoitteille on ollut kaikin tavoin inspiroivaa. Kiitos Timo, sinun työsi on jättänyt pysyvän jäljen meihin kaikkiin, eivätkä ponnistelusi yhdistyksen ajamien arvojen eteen ole jääneet keneltäkään meistä huomaamatta.

***

Kuten tiedätte, Ratkes on perustettu vuonna 1995, ja yhdistyksemme perustehtävänä on edistää ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ajattelutapaa terapiatyössä. Tämä tehtävä on tänä päivänä yhtä tärkeä kuin perustamisvuonnammekin, ellei jopa enemmän. Aikana, jolloin mielenterveysongelmat lisääntyvät ja yhteiskunnalliset paineet kasvavat, meidän on tarjottava tehokkaita ja saavutettavia ratkaisuja niitä tarvitseville.

Tänään haluan puhua teille kolmesta, itselleni tärkeästä teemasta: koulutusyhteistyön kehittämisestä, rajoja ylittävästä yhteistyöstä muiden kasvatus- ja sosiaalialan toimijoiden kanssa sekä lyhytterapiaosaamisen edistämisestä.

***

Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää koulutusyhteistyötä, joka tukee ammattilaisten osaamisen kasvua ja edistää uusien, innovatiivisten terapiamenetelmien käyttöönottoa. Tämän kautta voimme laajentaa vaikutustamme ja tukea terapiatyötä tekeviä heidän ammatillisessa kasvussaan.

Haluan, että keskitymme entistä enemmän verkostoitumiseen ja kumppanuuksiin eri toimijoiden, kuten oppilaitosten, terveyspalveluita tuottavien tahojen sekä sosiaalialan järjestöjen kanssa. Yhdessä voimme luoda monipuolisia ratkaisuja, jotka palvelevat laajasti yhteiskuntaa.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapiaosaamisen lisäämisellä on tässä kaikessa tärkeä rooli. Kuten hyvin kaikki tiedämme, lyhytterapialle tyypillinen tavoitteellinen ja eteenpäin katsova työtapa on vaikuttavaa ja tehokasta terapiatyötä, ja kaiken muun lisäksi lyhytterapia on kustannustehokas terapiamuoto. Meidän tulee olla edelläkävijöitä tässä työssä, ja yhdistyksenä vahvistaa tätä osaamista sekä jakaa tietoutta siitä laajasti.

***

Nämä kolme edellä mainittua teemaa nivoutuvat tiukasti neljänteen aiheeseen, jonka haluan vielä tuoda tässä esille: nuorten kasvava ahdistuneisuus, joka on kriittinen haaste nykypäivän yhteiskunnassamme.  Matalan kynnyksen palvelut ovat keskeisiä nuorten tukemisessa, ja niiden kehittämiseen tulee panostaa. Meidän on luotava ja vahvistettava palveluja, jotka ovat helposti saavutettavissa, ymmärrettäviä ja jotka kunnioittavat nuoren omaa näkökulmaa ja tarpeita.

Hyvät kuulijat, tämä on meidän mahdollisuutemme tehdä merkittävää työtä, joka vaikuttaa paitsi tänään, myös tulevaisuudessa. Kiitän teitä vielä kerran luottamuksestanne ja sitoutumisestanne. Odotan innolla, että voimme yhdessä edistää näitä tärkeitä tavoitteita ja rakentaa entistäkin vahvemman yhteisön, joka tukee jokaista jäsentämme sekä laajemmin koko yhteiskuntaamme ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneita menetelmiä edistämällä.

Yhdessä olemme enemmän, ja yhdessä voimme saavuttaa suuria. Kiitos.

Sarianna Virpikari

Muut artikkelit

Positiivinen kehosuhde on avain kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Positiivinen kehosuhde on avain kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Huhtikuun 7. päivänä vietetään Maailman terveyspäivää teemalla ”minun terveyteni, minun oikeuteni”. On hyvä muistaa, että terveys kattaa sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin, ja positiivinen suhde omaan kehoon on osa kokonaisvaltaista terveyttä, kirjoittaa...

Kognitiivinen terapia syömishäiriön hoidossa

Kognitiivinen terapia on todettu tehokkaimmaksi hoitomuodoksi syömishäiriöiden hoidossa. Terapian tavoitteena on tunnistaa ja katkaista sairautta ylläpitäviä negatiivisia noidankehiä, jotka koostuvat erilaisista uskomuksista, ajatuksista, tunteista ja...

Mikä on syömishäiriö ja miten siitä voi toipua?

Mikä on syömishäiriö ja miten siitä voi toipua?

Syömishäiriöt ovat psykosomaattisia kehon ja mielen sairauksia. Niiden taustalla on psyykkistä pahoinvointia, joka ilmenee häiriintyneenä syömiskäyttäytymisenä ja muutoksina sairastuneen fyysisessä tilassa. Käyttäytyminen on epänormaalia erityisesti suhteessa ruokaan,...

Mindfullness on tie tasapainoisempaan elämään

Mindfullness on tie tasapainoisempaan elämään

Käytän terapiassani myös mindfullness-harjoitteita. Niiden avulla pystyt poistamaan itseltäsi turhaa stressiä, kiirettä ja saat tilalle hyväksyvää, tietoista läsnäoloa sekä uuden tavan ajatella elämääsi. Hyväksyen itsesi koet vapauttavaa hyvänolon tunnetta....