Lyhytterapia on tehokasta ja käytännönläheistä terapiatyötä, josta on tutkitusti apua positiivisen mielenterveyden vahvistamisessa

tammi 23, 2024

Lyhytterapiaopinnoista on hyötyä kaikille, jotka työskentelevät ihmisten parissa ja kaipaavat lisää työkaluja ja apuvälineitä toisten ihmisten kohtaamiseen, sanoo psykoterapeutti ja kouluttaja Sarianna Virpikari.

”Lyhytterapiaopinnoista saadut työkalut ovat olleet todella tarpeellisia omassa työssäni ison koulun rehtorina.”

Tämän kaltaista palautetta psykoterapeutti ja kouluttaja Sarianna Virpikari kuulee paljon. Palautteesta voikin hänen mukaansa helposti kiteyttää sen, mikä on lyhytterapian ydintä:

– Lyhytterapia on ennaltaehkäisevää ja käytännönläheistä psykososiaalista tukea tarjoavaa terapeuttista työtä, jonka avulla päästään nopeasti puuttumaan käsillä olevaan pulmaan, hän sanoo.

Terapiamenetelmänä lyhytterapia on matalan kynnyksen hoitoa, jonka avulla voidaan hoitaa esimerkiksi työuupumusta, elämänkriisejä, stressiä tai lieviä masennustiloja.

Lyhytterapian hyödyt ulottuvat kuitenkin paljon laajemmalle kuin pelkkään terapiatyöhön. Virpikarin mukaan lyhytterapeuttisia menetelmiä voi hyödyntää missä tahansa ammatissa, missä kohdataan toisia ihmisiä.

Hänen koulutuksiinsa onkin osallistunut sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten lisäksi paljon opettajia sekä muita kasvatusalan ja varhaiskasvatusalan ammattilaisia.

– Se on ehkä hieman yllättänyt, kuinka moni korkeakoulutettu ihminen on hakeutunut näihin opintoihin. He tuntevat saavansa niistä konkreettista apua omaan työhönsä, hän toteaa.

Lyhytterapia on tutkitusti vaikuttavaa

Lyhytterapiasta tehtyjen tutkimusten sekä terapia-asiakkailta kerättyjen palautteiden perusteella tiedetään, että lyhytterapialle tyypillinen tavoitteellinen ja eteenpäin katsova työtapa on vaikuttavaa ja tehokasta terapiatyötä.

Vaikka terapian hyötyjä on vaikea mitata, on tutkimuksissa saatu vakuuttavaa näyttöä siitä, että oikein kohdennettuna lyhytterapia on yhtä vaikuttava terapiamuoto kuin psykoterapiakin ja se vahvistaa asiakkaan positiivista mielenterveyttä.

– Lyhytterapeuttiset interventiot sopivat silloin, kun henkilöllä ei ole diagnosoitu kroonista tai pitkäaikaista mielenterveyden häiriötä, joka vaatii parantuakseen erikoissairaanhoitoa ja erityisosaamista, Virpikari täsmentää.

Hän myös muistuttaa, että lyhytterapia on lisäksi todella kustannustehokas hoitomuoto.

– Erikoissairaanhoidossa hoitojonot ovat pitkiä ja psykoterapiaan pääsyä joutuu odottamaan todella kauan. Tiedän, että moni onkin lähtenyt sillä välin lyhytterapiaan ja saanut sieltä avun, eikä ole sen jälkeen enää tarvinnut psykoterapiaa.

Lyhytterapiaopinnot oman työn ohessa

Tällä hetkellä Sarianna Virpikarin lyhytterapiakoulutuksia alkaa muutaman kerran vuodessa, keväisin ja syksyisin. Reilun vuoden mittaiset opinnot voi suorittaa kokonaisuudessaan etänä ja oman työn ohessa.

Lyhytterapian hyödyt ulottuvat kuitenkin paljon laajemmalle kuin pelkkään terapiatyöhön.

Psykoterapeutti Sarianna Virpikari

Lyhytterapiaopintojen aikana opiskelijat oppivat vuorovaikutustaitoja ja kohtaamaan ihmisiä, joilla on ongelmia.

– Käytännössä opiskelijat oppivat kuuntelemaan ja kuulemaan asiakasta sekä rakentamaan hänen kanssaan dialogia kuulemansa pohjalta. Terapeutteina heidän tärkein tehtävänsä on auttaa asiakasta löytämään myönteinen ajattelutapa sekä positiivinen suhtautuminen tulevaisuuteen sen sijaan, että vain kaiveltaisiin vanhoja ongelmia, Virpikari kuvailee.

Monelle opiskelijalle lyhytterapiaopinnot ovat toimineet myös ponnahduslautana jatko-opinnoille psykoterapiakoulutuksessa.

Virpikari kuitenkin muistuttaa, että vaikka suunnitelmissa ei olisikaan terapeutin ura, lyhytterapiaopinnot ovat silti hyvä lisä ansioluetteloon, olipa työpaikka sitten vaikka henkilöstöhallinnossa. 

– Opintosuoritusmerkintä ansioluettelossa kertoo mahdolliselle työnantajalle, että kyseinen henkilö on opiskellut vuorovaikutustaitoja ja osaa kohdata ihmisiä työssään.

Kiinnostuitko? Katso kaikki kevään 2024 koulutukset täältä.

Muut artikkelit

Kognitiivinen terapia syömishäiriön hoidossa

Kognitiivinen terapia on todettu tehokkaimmaksi hoitomuodoksi syömishäiriöiden hoidossa. Terapian tavoitteena on tunnistaa ja katkaista sairautta ylläpitäviä negatiivisia noidankehiä, jotka koostuvat erilaisista uskomuksista, ajatuksista, tunteista ja...

Mikä on syömishäiriö ja miten siitä voi toipua?

Mikä on syömishäiriö ja miten siitä voi toipua?

Syömishäiriöt ovat psykosomaattisia kehon ja mielen sairauksia. Niiden taustalla on psyykkistä pahoinvointia, joka ilmenee häiriintyneenä syömiskäyttäytymisenä ja muutoksina sairastuneen fyysisessä tilassa. Käyttäytyminen on epänormaalia erityisesti suhteessa ruokaan,...

Mindfullness on tie tasapainoisempaan elämään

Mindfullness on tie tasapainoisempaan elämään

Käytän terapiassani myös mindfullness-harjoitteita. Niiden avulla pystyt poistamaan itseltäsi turhaa stressiä, kiirettä ja saat tilalle hyväksyvää, tietoista läsnäoloa sekä uuden tavan ajatella elämääsi. Hyväksyen itsesi koet vapauttavaa hyvänolon tunnetta....

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on hoitomenetelmä, joka tukee ja auttaa asiakasta eteenpäin elämän hankaluuksissa, muutos- ja kriisitilanteissa. Terapiaan voi tulla yksilönä, parina tai perheenä. Ratkaisukeskeinen terapia on tuloksellinen ja tutkittu menetelmä....

Kognitiivinen terapia

Kognitiivinen terapia

Kognitiivisessa terapiassa tutkitaan hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja uskomuksia, ongelmallisia tunteita ja toimintatapoja sekä niiden yhteyksiä. Kognitiivisessa terapiassa kehitetään myös ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja....

Miten hakeutua terapiaan?

Voit hakeutua terapiaan itsenäisesti, mikäli tarvitset nopeaa kriisiapua. Ota rohkeasti yhteyttä joko sähköpostitse tai jättämällä viesti puhelimeeni. Pääosin puhelimeni on päiväaikaan äänettömällä työni takia, mutta soitan sinulle mahdollisimman pian takaisin. Tai...

Milloin terapiaan?

Milloin terapiaan?

Meistä jokainen kokee välillä ahdistuneisuutta, jaksamattomuutta ja riittämättömyyden tunteita. Elämässä tulee vastaan pettymyksiä, joista on vaikea päästä ylitse ja ihmissuhteet eivät välttämättä suju ongelmitta. Ongelmien syyt ovat yksilöllisiä, ja ne ovat tärkeitä...

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapian tavoitteena on lievittää psyykkistä kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä asiakkaan valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan. Ongelmalla saattaa olla psyykkisten ilmenemismuotojen lisäksi kehollisia, sosiaalisia ja...