Nuorten ahdistuneisuus on kasvussa – Matalan kynnyksen tukea tarvitaan lisää, jotta nuori ei joutuisi odottamaan apua liian pitkään

tammi 30, 2024

Nuorten mielenterveyden hoidossa pitkään työskennellyt psykoterapeutti Sarianna Virpikari kirjoittaa blogissa, kuinka tärkeää matalan kynnyksen keskusteluapu on nuorten mielenterveyden häiriöiden ehkäisemisessä.  

 

Viime vuosina nuorten mielenterveyden häiriöt ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Eri tutkimusten mukaan jopa neljännes nuorista kärsii erilaisista mielenterveyden ongelmista. Ahdistuneisuushäiriöt, masennustilat, syömis- ja käytöshäiriöt sekä aktiivisuuden tai tarkkaavaisuuden häiriöt ovat näistä yleisimpiä.

On silti hyvä muistaa, että myös nuoruus itsessään stressaa nuorta. Hormonitäyteisen kuohunnan keskellä mielialojen vaihtelu on täysin luonnollinen osa tätä elämänvaihetta. Moni aikuinen ei tule ajatelleeksi, että nuoren kasvu- ja kehitysprosessi jatkuu keskimäärin 25 ikävuoteen saakka. Siksi murrosikää läpikäyvien nuorten tulisi saada kasvaa omassa tahdissaan ilman liiallisia vastuita, joista huolehtiminen ei vielä kuulu heidän ikäisilleen.

Nuorelta pitäisi myös jaksaa kysyä päivittäin, millainen tämän päivä on ollut ja osoittaa sillä tavoin kiinnostusta nuoren asioihin.

Yksi syy nuorten kokeman ahdistuksen taustalla voi olla liiallinen vapaus, kun perheen aikuiset pyrkivät olemaan nuorille enemmän kavereita kuin vanhempia. Rajojen asettaminen ja kasvatuksellinen rooli ovat kuitenkin keskeisiä asioita vanhemmuudessa. Sen sijaan, että pelkäisivät pahoittavansa nuoren mielen, vanhempien tulisikin uskaltaa olla sekä lempeitä että jämäköitä kasvatuksessaan ja huolehtia siitä, että kaikki osapuolet noudattavat yhdessä sovittuja sääntöjä.

Nuorelta pitäisi myös jaksaa kysyä päivittäin, millainen tämän päivä on ollut ja osoittaa sillä tavoin kiinnostusta nuoren asioihin. Kun samat kysymykset esittää joka päivä, nuori oppii luottamaan siihen, että kotona hänestä välitetään.

Nuorten kasvaneelle ahdistukselle on löydettävissä myös perheen ulkopuolisia syitä. Koronapandemia oli yksi ratkaiseva käänne, joka pakotti nuoret pois koulusta ja eristäytymään sosiaalisesti. Jotkut nuoret saattoivat jäädä yksin myös pandemian päätyttyä ja tipahtaa pois sosiaalisesta verkostosta. Myös tämänhetkinen geopoliittinen tilanne synnyttää nuorissa ahdistuneisuutta.

Sen lisäksi tarvitaan kuitenkin enemmän matalan kynnyksen tukea, jossa nuorisotyötä tehdään siellä, missä nuoretkin ovat.

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson ajama terapiatakuu alle 23-vuotiaille nuorille on askel oikeaan suuntaan. Sen lisäksi tarvitaan kuitenkin enemmän matalan kynnyksen tukea, jossa nuorisotyötä tehdään siellä, missä nuoretkin ovat. Yksi ratkaisu voisi olla koulujen välitunneilla päivystävä kouluvalmentaja, jonka kanssa nuori voisi milloin vain mennä juttelemaan.

Myös yhteistyötä eri tahojen, kuten koulujen, erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin (esimerkiksi seurakuntien nuorisotyön), kanssa tulisi lisätä, jotta nuorisotyön rajalliset resurssit saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti.

On kuitenkin muistettava, että kaikki Suomen nuoret eivät voi huonosti, mutta on tietty osa, joka voi muita huonommin. Heidän kohdallaan oikea-aikainen ja heidän omista tarpeistaan lähtevä tuki on ratkaiseva tekijä heidän tulevaisuutensa kannalta. Siksi meidän on kiinnitettävä paljon nykyistä enemmän huomiota nuorten mielenterveysasioihin ja ennen kaikkea avun saatavuuteen jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

 

Sarianna Virpikari

Vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Kognitiivisen erityistason psykoterapeutti

 

Muut artikkelit

Avoin kirje kansanedustajille

Avoin kirje kansanedustajille

Arvoisa kansanedustaja, Haluan tuoda huomionne tärkeään aiheeseen, joka voisi merkittävästi edistää mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja tehokkuutta. Kansanedustaja Laura Huhtasaari on jättänyt toimenpidealoitteen, jossa ehdotetaan lyhytterapian hyödyntämistä...

Uuden puheenjohtajan tervehdys

Uuden puheenjohtajan tervehdys

Hyvät hallituksen jäsenet ja yhdistyksen toimijat, Olen suuresti kiitollinen ja innostunut ottaessani vastaan Ratkes ry:n hallituksen puheenjohtajan tehtävät. Heti tähän alkuun haluan kuitenkin vielä antaa erityiskiitoksen väistyvälle puheenjohtajallemme, Timo...

Positiivinen kehosuhde on avain kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Positiivinen kehosuhde on avain kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Huhtikuun 7. päivänä vietetään Maailman terveyspäivää teemalla ”minun terveyteni, minun oikeuteni”. On hyvä muistaa, että terveys kattaa sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin, ja positiivinen suhde omaan kehoon on osa kokonaisvaltaista terveyttä, kirjoittaa...

Kognitiivinen terapia syömishäiriön hoidossa

Kognitiivinen terapia on todettu tehokkaimmaksi hoitomuodoksi syömishäiriöiden hoidossa. Terapian tavoitteena on tunnistaa ja katkaista sairautta ylläpitäviä negatiivisia noidankehiä, jotka koostuvat erilaisista uskomuksista, ajatuksista, tunteista ja...