Ei ole olemassa epätäydellistä ihmistä, ja erityisesti meidän naisten olisi jo korkea aika sisäistää se

maalis 8, 2024

Psykoterapeutti ja kouluttaja Sarianna Virpikarin mielestä jokaisella on oikeus tuntea naiseutta omalla tavallaan, ilman ulkopuolelta tulevaa painetta. Siksi naisten olisi jo korkea aika oppia sietämään itseään kaikkine vikoineen ja puutteineen.

Työssäni sote-, opetus- ja varhaiskasvatusalan ammattilaisten kouluttajana kohtaan joka päivä paljon naisia. Surukseni olen huomannut, kuinka iso osa heistä peilaa itseään jatkuvasti epätäydellisyyden peilin kautta ja kokee itsensä tavalla tai toisella puutteelliseksi.

Usein nämä epätäydellisyyden tunteet liittyvät ulkonäkökysymyksiin, koska media suoltaa tajuntaamme jatkuvalla syötöllä vinkkejä siitä, millä kaikilla keinoin saisimme muokattua entistä paremman version itsestämme.

Syitä naisten käyttäytymiseen voi hakea myös menneestä sekä suomalaisesta perhekulttuurista. Sukupuoliroolit elävät yhteiskunnassamme edelleen vahvana, ja nykyisin keski-iän saavuttaneet naiset ovat eläneet lapsuuttaan aikana, jolloin mies on itsestään selvästi ollut perheen pää.

Myös sota-ajalla on ollut pitkäkestoinen vaikutus perhekulttuuriimme: tutkimusten mukaan vasta 90-luvulla syntyneet ovat ensimmäinen sukupolvi, joka ei kärsi enää toisen maailmansodan vaikutuksista.

Samoin välttelevä kiintymyssuhdemalli juontaa juurensa sodan jälkeisiin vuosikymmeniin ja on edelleen hyvin yleistä etenkin vanhemman polven suomalaisäideillä. Välttelevässä kiintymyssuhteessa tunteita ei näytetä eikä niistä puhuta, mutta ulkomaailmalle kaiken täytyy näyttyä täydellisenä. Epätäydellisyyttä ei sallita.

 

Nyt eletään kuitenkin jo vuotta 2024, ja meidän naisten täytyisi viimein kyetä irrottautumaan epätäydellisyyden tunteestamme. Meillä voi olla tavoitteita elämässämme ja halu kehittyä ja kehittää itseämme, mutta se ei tarkoita, että olisimme epätäydellisiä.

Meidän pitäisi olla yhteisöllisiä, huolehtia toisistamme ja synnyttää positiivista (nais)synergiaa ympärillemme auttamalla, kannustamalla ja rohkaisemalla toisiamme. Jos me kaikki vain muistaisimme kysyä säännöllisesti lähipiiriltämme, mitä heille kuuluu ja todella pysähtyä kuuntelemaan, huomaisimme nopeasti, ettemme ole yksin ongelmiemme kanssa.

Silloin voisimme kenties viimein hyväksyä ja sisäistää sen tosiasian, että epätäydellinen on vain sana, eikä epätäydellistä ihmistä olekaan. Olemme kaikki täydellisiä ihmisiä ja naisia – ja siinä on aihetta juhlaan tänäkin naistenpäivänä!

 

Sarianna Virpikari

Vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Kognitiivinen erityistason psykoterapeutti

Muut artikkelit

Positiivinen kehosuhde on avain kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Positiivinen kehosuhde on avain kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Huhtikuun 7. päivänä vietetään Maailman terveyspäivää teemalla ”minun terveyteni, minun oikeuteni”. On hyvä muistaa, että terveys kattaa sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin, ja positiivinen suhde omaan kehoon on osa kokonaisvaltaista terveyttä, kirjoittaa...

Kognitiivinen terapia syömishäiriön hoidossa

Kognitiivinen terapia on todettu tehokkaimmaksi hoitomuodoksi syömishäiriöiden hoidossa. Terapian tavoitteena on tunnistaa ja katkaista sairautta ylläpitäviä negatiivisia noidankehiä, jotka koostuvat erilaisista uskomuksista, ajatuksista, tunteista ja...

Mikä on syömishäiriö ja miten siitä voi toipua?

Mikä on syömishäiriö ja miten siitä voi toipua?

Syömishäiriöt ovat psykosomaattisia kehon ja mielen sairauksia. Niiden taustalla on psyykkistä pahoinvointia, joka ilmenee häiriintyneenä syömiskäyttäytymisenä ja muutoksina sairastuneen fyysisessä tilassa. Käyttäytyminen on epänormaalia erityisesti suhteessa ruokaan,...

Mindfullness on tie tasapainoisempaan elämään

Mindfullness on tie tasapainoisempaan elämään

Käytän terapiassani myös mindfullness-harjoitteita. Niiden avulla pystyt poistamaan itseltäsi turhaa stressiä, kiirettä ja saat tilalle hyväksyvää, tietoista läsnäoloa sekä uuden tavan ajatella elämääsi. Hyväksyen itsesi koet vapauttavaa hyvänolon tunnetta....

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on hoitomenetelmä, joka tukee ja auttaa asiakasta eteenpäin elämän hankaluuksissa, muutos- ja kriisitilanteissa. Terapiaan voi tulla yksilönä, parina tai perheenä. Ratkaisukeskeinen terapia on tuloksellinen ja tutkittu menetelmä....