Nepsy-koulutus tarjoaa ymmärrystä ja työkaluja lasten ja nuorten parissa työskentelyyn

maalis 19, 2024

Koulutuksen tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä siitä, mitä kaikkea neurokirjon sateenvarjon alle mahtuu sekä miten neurokirjon piirteet voivat ilmetä lapsen tai nuoren käyttäytymisessä, kirjoittaa erityisluokanopettaja ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Milka Kosonen. Hän on yksi Insentio Solutions Oy:n apukouluttajista.

Neuropsykiatriset kehityshäiriöt ovat laaja kirjo erilaisia piirteitä, jotka ilmenevät aina hyvin yksilöllisesti. Neurokirjon sateenvarjon alle mahtuu monta eri diagnoosia, kuten ADHD, autismikirjon häiriö, Touretten oireyhtymä, oppimisvaikeudet ja kehityksellinen kielihäiriö. Neurokirjon piirteitä voi olla myös ilman diagnoosia.

Neurokirjo ei tarkoita mielenterveyden häiriötä, vaan se on yksilöllistä erityisyyttä. Neurokirjon piirteillä onkin yhtä monta ilmenemistapaa kuin on neurokirjon henkilöitäkin.

Jokaiseen lapseen tai nuoreen tulisikin aina tutustua yksilönä, sillä neurokirjon piirteet näkyvät jokaisen kohdalla hieman eri lailla vaikkapa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, tunnetaidoissa, oman toiminnan ohjaamisessa, tarkkaavuudessa tai käyttäytymisen säätelyssä.

Työkaluja tuen tarpeen havaitsemiseen

Jos aikuiset eivät riittävän hyvin ymmärrä lapsen näkyvän käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä, tämän käytökseen saatetaan reagoida virheellisellä tavalla. Moni lasten ja nuorten parissa työskentelevä aikuinen saattaa myös uskoa tietävänsä tarpeeksi neuropsykiatrisista kehityshäiriöistä, mutta todellisuudessa tietämys jää vain kevyeen pintaraapaisuun aiheesta.

Etenkin kasvatusalalla opettajat ja varhaiskasvatusalan ammattilaiset viettävät työnsä puolesta paljon aikaa lasten ja nuorten kanssa. Tästä syystä heillä on mahdollisuus ­– ja jopa velvollisuus – havainnoida ja tunnistaa neurokirjon piirteitä sekä mahdollinen tuen tarve.

Tuen tarpeen tunnistaminen on helpompaa, jos siihen on olemassa etukäteen hankittuja työkaluja ja osaamista. Vaikka Insentio Solutions Oy:n nepsy-koulutukset on suunnattu pääasiassa koulu- ja varhaiskasvatusmaailmaan, niistä hyötyvät kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat, kuten esimerkiksi urheiluseurojen valmentajat tai lasten harrastustoiminnassa mukana olevat aikuiset.

Ymmärrystä ja käytännön vinkkejä

Nepsy-koulutusten tavoitteena on auttaa lasten ja nuorten kanssa toimivia aikuisia ymmärtämään, mitä kaikkea neurokirjon sateenvarjon alle mahtuu sekä miten neurokirjon piirteet voivat ilmetä lapsen käyttäytymisessä. Koulutus antaa myös käytännönvinkkejä ja työkaluja neurokirjon lasten ja nuorten kohtaamiseen.

Usein myös ajatellaan, että tukea tulisi tarjota pelkästään neurokirjon diagnoosin saaneelle lapselle tai nuorelle. Todellisuudessa minkäänlaista diagnoosia ei vaadita, vaan koulutuksissa hankittuja työkaluja voi hyödyntää koko ryhmän kanssa sekä kaikessa lasten ja nuorten kanssa tapahtuvassa kanssakäymisessä. Tällöin myös tiukalla olevat resurssit tulisi hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti.

Milka Kosonen

Erityisluokanopettaja ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Insentio Solutions Oy:n tarjoamien neuropsykiatristen eli Nepsy-koulutusten sisältö räätälöidään jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Koulutukset voivat olla joko lähi- tai etäkoulutuksia ja ne sopivat kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville.

Muut artikkelit

Avoin kirje kansanedustajille

Avoin kirje kansanedustajille

Arvoisa kansanedustaja, Haluan tuoda huomionne tärkeään aiheeseen, joka voisi merkittävästi edistää mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja tehokkuutta. Kansanedustaja Laura Huhtasaari on jättänyt toimenpidealoitteen, jossa ehdotetaan lyhytterapian hyödyntämistä...

Uuden puheenjohtajan tervehdys

Uuden puheenjohtajan tervehdys

Hyvät hallituksen jäsenet ja yhdistyksen toimijat, Olen suuresti kiitollinen ja innostunut ottaessani vastaan Ratkes ry:n hallituksen puheenjohtajan tehtävät. Heti tähän alkuun haluan kuitenkin vielä antaa erityiskiitoksen väistyvälle puheenjohtajallemme, Timo...

Positiivinen kehosuhde on avain kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Positiivinen kehosuhde on avain kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Huhtikuun 7. päivänä vietetään Maailman terveyspäivää teemalla ”minun terveyteni, minun oikeuteni”. On hyvä muistaa, että terveys kattaa sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin, ja positiivinen suhde omaan kehoon on osa kokonaisvaltaista terveyttä, kirjoittaa...

Kognitiivinen terapia syömishäiriön hoidossa

Kognitiivinen terapia on todettu tehokkaimmaksi hoitomuodoksi syömishäiriöiden hoidossa. Terapian tavoitteena on tunnistaa ja katkaista sairautta ylläpitäviä negatiivisia noidankehiä, jotka koostuvat erilaisista uskomuksista, ajatuksista, tunteista ja...