Mitä integratiivinen lähestymistapa tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on terapiassa?

maalis 27, 2024

Integratiivinen lähestymistapa terapiassa tarkoittaa eri terapiamuotojen, teorioiden ja tekniikoiden yhdistämistä yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen hoidon tarjoamiseksi. Tämän lähestymistavan perusajatuksena on, että yksittäinen terapiamalli ei välttämättä sovi kaikille asiakkaille, joten terapeutit hyödyntävät laajempaa valikoimaa työkaluja ja menetelmiä vastatakseen paremmin asiakkaidensa yksilöllisiin tarpeisiin.

Integratiivinen terapiaprosessi on dynaaminen; se ei ole staattinen malli vaan jatkuvasti kehittyvä ja asiakkaan tarpeisiin mukautuva. Avainasemassa ovat terapeutin ammattitaito, koulutus eri terapiamenetelmissä sekä kyky soveltaa näitä menetelmiä joustavasti.

Integratiivinen terapia korostaa asiakkaan itsetuntemuksen, itsearvostuksen ja elämänhallinnan tukemista. Terapeutti huomioi asiakkaan historiallisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kontekstin, eikä rajaa hoitoa yksinomaan yhden teoreettisen viitekehyksen mukaan.

Hoitosuhteen laatu, asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutus sekä molemminpuolinen luottamus ovat tärkeitä tekijöitä toimivassa integratiivisessa terapiaprosessissa.

Integratiivinen lähestymistapa sisältää seuraavat periaatteet:

  1. Yksilöllisyys: Kunkin asiakkaan ainutlaatuiset tarpeet ja kokemukset ohjaavat terapian suunnittelua ja toteutusta.
  2. Teoreettinen moninaisuus: Integratiivisessa lähestymistavassa ammennetaan ymmärrystä eri teorioista sekä sovelletaan joustavasti erilaisia terapeuttisia menetelmiä.
  3. Hoitosuhteen merkitys: Vaikka menetelmiä ja tekniikoita yhdistellään, integratiivisessa lähestymistavassa painotetaan vahvan ja turvallisen terapeuttisen suhteen muodostamista asiakkaan ja terapeutin välille.
  4. Prosessin joustavuus: Terapeutti on valmis muuttamaan lähestymistapaa hoitoprosessin aikana asiakkaan muuttuvien tarpeiden tai hoitoprosessin edetessä saatujen oivallusten mukaisesti.
  5. Itsetuntemuksen ja kasvun edistäminen: Terapeutin vastuulla on auttaa asiakkaita ymmärtämään itseään syvemmin sekä edistää heidän henkilökohtaista kasvuaan.
  6. Kokonaisvaltaisuus: Pyrkimyksenä on huomioida asiakkaan kokonaistilanne, mukaan lukien biologiset, psykologiset, sosiaaliset, henkiset ja muut tekijät, jotka vaikuttavat tämän hyvinvointiin.

Integratiivinen lähestymistapa edellyttää terapeutilta jatkuvaa ammatillista kehittymistä ja avoimuutta uusille tutkimuksille ja käytännöille. Käytännössä jokainen terapeutti kehittää itseään oman kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan. Työn luonteeseen kuuluu olennaisena osana myös se, että terapeutti hyödyntää työssään laajasti kaikkea aikaisemmin oppimaansa ja kokemaansa.

Haku syksyllä alkaviin integratiivisiin lyhytterapiakoulutuksiin on nyt auki

Integratiivinen lyhytterapia -koulutus sopii niin sote- kuin kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää ja syventää omaa ammatillista osaamistaan. Lyhytterapiakoulutus antaa myös tarvittavat valmiudet hakeutua yliopistotason psykoterapiakoulutukseen. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Kouluttajana toimii kouluttajapsykoterapeutti Sarianna Virpikari, jolla on jo 16 vuoden kokemus ammatillisesta täydennyskoulutuksesta. Hän toimii yhteistyössä useiden eri oppilaitosten ja organisaatioiden kanssa, ja hänen koulutuksistaan on valmistunut jo yli 2500 uutta terapia-alan ammattilaista.

Lue lisää ja hae mukaan!

Väestöliiton Terapiapalvelut: Integratiivinen lyhytterapiakoulutus (sis. ratkaisukeskeiset ja kognitiiviset psykoterapeuttiset menetelmät sekä psykoterapeuttiset valmiudet)

Lapin kesäyliopisto: Integratiivinen lyhytterapeutti 40 op (sis. ratkaisukeskeiset ja kognitiiviset terapiamenetelmät)

Snellman-kesäyliopisto: Integratiivinen lyhytterapeutti 60 op (sis. ratkaisukeskeiset, kognitiiviset ja psykoterapeuttiset valmiudet)

Muut artikkelit

Positiivinen kehosuhde on avain kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Positiivinen kehosuhde on avain kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Huhtikuun 7. päivänä vietetään Maailman terveyspäivää teemalla ”minun terveyteni, minun oikeuteni”. On hyvä muistaa, että terveys kattaa sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin, ja positiivinen suhde omaan kehoon on osa kokonaisvaltaista terveyttä, kirjoittaa...

Kognitiivinen terapia syömishäiriön hoidossa

Kognitiivinen terapia on todettu tehokkaimmaksi hoitomuodoksi syömishäiriöiden hoidossa. Terapian tavoitteena on tunnistaa ja katkaista sairautta ylläpitäviä negatiivisia noidankehiä, jotka koostuvat erilaisista uskomuksista, ajatuksista, tunteista ja...

Mikä on syömishäiriö ja miten siitä voi toipua?

Mikä on syömishäiriö ja miten siitä voi toipua?

Syömishäiriöt ovat psykosomaattisia kehon ja mielen sairauksia. Niiden taustalla on psyykkistä pahoinvointia, joka ilmenee häiriintyneenä syömiskäyttäytymisenä ja muutoksina sairastuneen fyysisessä tilassa. Käyttäytyminen on epänormaalia erityisesti suhteessa ruokaan,...

Mindfullness on tie tasapainoisempaan elämään

Mindfullness on tie tasapainoisempaan elämään

Käytän terapiassani myös mindfullness-harjoitteita. Niiden avulla pystyt poistamaan itseltäsi turhaa stressiä, kiirettä ja saat tilalle hyväksyvää, tietoista läsnäoloa sekä uuden tavan ajatella elämääsi. Hyväksyen itsesi koet vapauttavaa hyvänolon tunnetta....

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on hoitomenetelmä, joka tukee ja auttaa asiakasta eteenpäin elämän hankaluuksissa, muutos- ja kriisitilanteissa. Terapiaan voi tulla yksilönä, parina tai perheenä. Ratkaisukeskeinen terapia on tuloksellinen ja tutkittu menetelmä....